BAJKSTOP është formuar në vitin 2002,nga në grup adhuruesish të çiklizmit,para së gjithash çiklizmit malor, me qëllim që çiklistëve të interesuar të ju përcjellë përvojën e fituar në mënyrë të shërbimeve dhe këshillave kualitative, shërbim pak më ndryshe nga ai që ishte deri më tani tek ne, shërbim i cili përfshin përkhrahje teknike, përkrahje sportive dhe rekreative dhe këshilla miqësore.

Të punësuarit në BAJKSOT jo vetëm se shesin dhe servisojnë biçikleta por ato aktivisht i vozisin deri në vendin e punës, për rekreim dhe sport, e për këtë shkak rrjedh se shërbimet dhe këshillat të cilat i japin janë nga çiklistë dhe mjeshtër me experience të cilët kanë përjetuar të që flasin
 
Ne e dijmë se sa ju vlejnë biçikletat tuaja dhe me çfar dashurie i vozitni, dhe mu për atë shkak, me besim të plotë mund të na besoni kujdesin për ato.
 
BAJKSTOP është vendi adekuat ku në çdo kohë mund të merrni informata të vërteta dhe të sakta për çdo gjë që ka lidhje me çiklizmin,edhe ate:

* biçikleta
* pjesë reserve dhe pajisje të ndryshme
* këshilla për mirëmbajtje dhe vozitje
* orar të gjirove rekreative


Biçikletat e blear në BAJKSTOP kanë të kryer servisimin e pare, të përgatitura për vozitje dhe me garancë nga prodhuesi.

Servisi i BAJKSTOP është i pajisur me vegla të kualitetit të lartë, pjesë reserve dhe shërbim professional.


PSE TË BLENI BIÇIKLETË TEK NE?

Për shkak se Ne:

* shesim vetëm biçikleta kualitative të cilat së pari duhet ti plotësojnë kriteret tona për kualitet
* do ju japim këshilla reale për ate se çfar biçiklete ju nevojitet sipas neovjava dhe proporcioneve Tuaja
* biçikleta do të ketë të kaluar servisimin e pare,por… përsëri do ta kontrollojmë pas dhjetë ditëve - gratis
* pajisjet shtesë do ti montojmë falas
* japim garancë njëvjeçare
* gjatë periudhës së garancës falas do të kontrollojmë gjendjen e biçikletës
* për çdo vozitje rekreative, do ju informojmë nëpërmjet e-mail