FOX сервис на амортизери
Сервисираме FOX амортизери во гарантен рок.
За комплетен сервис задолжителна е претходна најава на info@bikestop.com.mk
Во најавата наведете го моделот на амортизерот, ако ја знаете годината на производство и краток опис на проблемот.
 
Основен сервис на преден амортизер 
500 ден

•    Чистење
•    Проверка на прашинарки
•    Пумпање (кај воздушни)
•    Подмачкување
•    Проверка на функцијата

Коплетен сервис на преден амортизер од 2000 ден
•    Се како во основен плус
•    Замена семеринзи

•    Подмачкување на опруги
•    Проверка на функцијата
во цената не е вклучен вграден материјал
 
 
 
 
 
Основен сервис на заден амортизер 
500 ден

•    Чистење
•    Проверка на прашинарки
•    Пумпање 
•    Подмачкување
•    Проверка на функцијата

Коплетен сервис на заден амортизер од 3000 ден
•    Се како во основен плус
•    Замена семеринзи
•    Полнење со соодветен гас
•    Проверка на функцијата

во цената не е вклучен вграден материјал