Ценовник на услуги
- замена на а-хед 300 ден
- замена на божур 300 ден
- замена на верига 200 ден
- замена на вилушка 500 ден
- замена на жица 150+ 200 ден
- замена на касета/запчаник 200 ден
- замена на колче од седиште 150 ден
- замена на кочници со штелување/тркало 250 ден
- замена на менувач со штелување 300 ден
- поправка на предна осовина 200 ден
- замена на пакни/тркало со штелување 300 ден
- замена на педали 150 ден
- замена на погон 300 ден
- замена на рачки волан 200 ден
- замена на рачки од кочница или менувач 300 ден
- замена на сајла со штелување 300 ден
- замена на стем 250 ден
- замена на течност ви кочница/тркало 600 ден
- изнајмување бајк/ден 990 ден
- комплетен сервис 1500 ден
- замена на гума 150 ден
- монтажа на вилушка 600 ден
- монтажа на корпа 250 ден
- монтажа на мерач 150 ден
- нулти севис на велосиоед купен во друга продавница 700 ден
- замена на делови од рамка на рамка 2000 ден
- основен сервис 600 ден
- плетње тркало 600 ден
- подесување брзини/тркало 200 ден
- подесување коч/тркало 200 ден
- замена на диск пакни 200 ден
- поправка замена на средна осовина 200 ден
- сервис на амортизер со масло 1000-2000 ден
- составување на велосипед со донесени делови 2500 ден
- замена на течност во диск кочници/тркало 600 ден
- чистење велосипед 200 ден
- замена на задна осо осовина 250 ден
- центрирање на тркало 150-200 ден
- исправување извиткан обрач 300-500 ден
- замена на седиште 150 ден
- работна рака/час 1000 ден